Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật Khách Hàng
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và xây dựng một môi trường mua sắm trực tuyến an toàn và tin cậy. Dưới đây là Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, miêu tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của khách hàng:
1. Thu thập Thông Tin:
Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng. Điều này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thanh toán. Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hoặc thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng.
2. Bảo Mật Thông Tin:
Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vững chắc để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng. Điều này bao gồm việc sử dụng mã hóa dữ liệu, giám sát hệ thống định kỳ, và triển khai các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn truy cập trái phép.
3. Giao Dịch An Toàn:
Chúng tôi sử dụng các phương thức thanh toán an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật ngành để bảo vệ thông tin thanh toán của khách hàng. Mọi giao dịch thanh toán đều được xử lý thông qua cổng thanh toán an toàn và mã hóa.
4. Quản lý Tài Khoản:
Khách hàng có quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào thông qua tài khoản cá nhân trên website của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích khách hàng duy trì mật khẩu an toàn và không chia sẻ mật khẩu với người khác.
5. Email và Liên Lạc:
Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của khách hàng để gửi thông báo về đơn hàng, cập nhật sản phẩm, và các thông tin quan trọng khác. Khách hàng có quyền hủy đăng ký nhận email quảng cáo bất cứ lúc nào.
6. Chia Sẻ Thông Tin:
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp có yêu cầu pháp lý hoặc với sự đồng ý của khách hàng.
7. Bảo Vệ Trẻ Em:
Chúng tôi không thu thập ý kiến của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Nếu phát hiện thông tin của trẻ em trong hệ thống, chúng tôi sẽ xoá thông tin đó ngay lập tức.
8. Cập Nhật Chính Sách:
Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên website của chúng tôi.
Chúng tôi cam kết duy trì một môi trường an toàn và tin cậy cho khách hàng của chúng tôi. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên website